מדיניות תנאי השימוש

התנאים וההגבלות הבאים חלים על שימוש וגישה לאתר זה. נא לקרוא בעיון

גמזו הוא אתר אינטרנט המספק מוצרים ושירותים למכירה. חברת גמזו גם נקראת ג.איילון בע״מ (להלן “החברה”), אתר האינטרנט הממוקם בכתובת http://gamzo.co  (להלן ״האתר”). אנא עיין בתנאים וההגבלות הבאים המסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר האינטרנט שלנו ואת התכונות והכלים הרבים הממוקמים בו (להלן “ההסכם”). על ידי גישה או שימוש באתר שלנו, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת לעקוב ולהיות מחויב מבחינה משפטית לתנאים וההגבלות של הסכם זה בין אם אתה רק מבקר באתר ובין אם אתה חבר רשום באתר. אם אינך מסכים לציית לתנאים וההגבלות של הסכם זה, אל תשתמש או תמשיך לגשת לאתר.

הגדרות

משתמש בהסכם זה:

את”, “אתה”, “שלך” או “שלכם” פירושו מבקר, חבר רשום או משתמש באתר.

סוחר” פירושו צד ג’ בלתי מזוהה המציע את מוצריו ו/או שירותיו למכירה באתר.

רכישה

עבור כל מוצר שנרכש באתר, אתה מסכים לשלם לחברה את הסכום הנקוב באתר עבור המוצר האמור. כל הסכומים הכספיים הנזכרים בהסכם זה ומפורסמים או מוצגים בדרך אחרת באתר ישולמו על ידך בכסף חוקי של ישראל באמצעות PayPal או כרטיס אשראי מרכזי.

קריסטלים ואבני חן הם היופי האמיתי של הטבע, אך הם אינם מהווים תחליף לפנייה לייעוץ רפואי, משפטי, בריאותי או פיננסי מקצועי. יש להשתמש בגבישים ואבני חן בשילוב עם כל טיפול מקצועי שאתה מקבל ואינם מספקים ריפוי, תרופות או תרופות אחרות שהרפואה המודרנית יכולה לספק. המידע המסופק ברשימות שלנו לגבי הכוחות של גבישים ואבני חן נגזר כולו מניסיון אישי ומקצועי עם גבישים ואבני חן, כמו גם חוכמה עתיקה וטקסטים המתעדים ידע שנצבר מתרבויות ברחבי העולם. הם אינם מגובים על ידי משרד הבריאות או ה FDA או משאבים מדעיים/ממשלתיים. הקריסטלים ואבני החן שלנו אינם מיועדים לאבחן, לטפל, למנוע או לרפא כל מחלה או כאב. הקריסטלים ואבני החן שלנו גם לא מהווים תחליף לפנייה לייעוץ משפטי מקצועי, ייעוץ פיננסי או כל תחום מומחיות מקצועי אחר. קריסטלים ואבני חן נועדו להעריך את כוחם ויופיים הטבעיים, ולהשתמש בהם לצד שיטות מודרניות ומקצועיות.

מוצרים הנמכרים על ידי גמזו מיועדים לאספנים מבוגרים של קריסטלים ואבני חן; ילדים צריכים לעבוד רק עם קריסטלים ואבני חן עם השגחת מבוגרים.

אנא עיין במדיניות ההחזרה, ההחלפה והביטול שלנו.

רכישת מוצר באתר זה כפופה לתנאים וההגבלות של הסכם זה. השימוש והרכישה שלך במוצר באתר זה הינם על אחריותך ועל שיקול דעתך הבלעדי והמוחלט.  החברה אינה אחראית בנוגע לשימוש שלך במוצר שנרכש מאתר זה.

בעלות על תוכן האתר; הורדות

אלא אם צוין אחרת, כל הטקסט, הלוגו, כותרות העמודים, התסריטים, התמונות, האיורים, העיצובים, האייקונים, התמונות, קטעי הווידאו וחומרים אחרים שהם חלק מאתר זה (להלן “התוכן”), הם יצירות המוגנות בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, לבוש מסחרי או נכסים רוחניים אחרים בבעלות, בשליטה או ברישיון של החברה, האתר בכללותו מוגן על ידי זכויות יוצרים ולבוש מסחרי, כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים ברחבי העולם בבעלות החברה. שמות מסחריים אחרים, חומר המוגן בזכויות יוצרים וסימנים מסחריים הכלולים באתר מופיעים באישור בעליהם בהתאמה.

אתה רשאי להוריד או להעתיק רק את התכנים וחומרים הניתנים להורדה המוצגים באתר לשימושך רק בקשר לתכונות האינטראקטיביות הרבות של האתר שלנו ולשימושך האישי והלא מסחרי; עם זאת, בתנאי שלא תסיר כל זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות הכלולות בחומרים האמורים. אין לך שום זכות, בעלות או עניין בכל חומר או תוכנה שהורדת ושמועברות אליך כתוצאה מכל הורדה או העתקה כזו. אינך רשאי לשכפל (למעט כפי שצוין לעיל), לפרסם, למסגר, לשדר, להפיץ, להציג, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, למכור או לנצל בכל דרך, במלואה או בחלקה, כל אחד מהתכנים, מהאתר, או כל תוכנה קשורה ללא הסכמה ואישור מפורש בכתב של החברה.

רישום, בקרה ותוכן מידע משתמש

חברות באתר בטלה היכן שהיא אסורה. עם ההרשמה לאתר, אתה מסכים לספק מידע מדויק, עדכני ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס ההרשמה שלנו. בנוסף, אתה מסכים כי על ידי רישום לאתר, החברה עשויה לשלוח לך הודעות דוא”ל הנוגעות לניוזלטרים, מבצעים, מכירות, עדכונים ומידע אחר שלה או לשותפים הקשורים אליה. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו לגבי אופן ביטול ההסכמה לקבלת הודעות מסוג זה מאיתנו ומהשותפים שלנו.

נאסר עליך לעסוק בהתנהלות הבאה בקשר עם השימוש והגישה שלך לאתר:

  • כריית נתונים, איסוף או איסוף כתובות דוא”ל או מידע אישי מזהה אחר של משתמשים אחרים באתר בכל שיטה או אמצעי לצורך שליחת מיילים לא רצויים או תקשורת בלתי רצויה אחרת.
  • כל שימוש או גישה לאתר העלולים לגרום לנזק, פגיעה, השבתה או עומס יתר על האתר.
  • התחזות לכל אדם או ישות, או מצג שווא או זיוף כל מידע שנמסר לחברה על ידך.
  • שימוש או ניסיון להשתמש בחשבון של חבר אחר ללא הסכמת אותו חבר או על ידי החברה.

הערות משתמשים, משוב, גלויות והגשות אחרות

כל ההערות, המשוב, הגלויות, ההצעות, הרעיונות וההגשות האחרות שנחשפו, הוגשו או הוצעו לחברה ב/עלידי אתר זה או באמצעותו או שנחשף בדרך אחרת, הוגשה או מוצעת בקשר לשימוש שלך באתר זה (להלן “הערות”) יהיה ויישאר רכושה של החברה.

אתה מסכים שהחברה רשאית להשתמש או לחשוף מידע עליך ועל השימוש שלך באתר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אתה מסכים שהחברה חופשית להשתמש, ללא הסכמתך, הגבלה ותמורה לך, בכל רעיונות, מושגים, ידע, הצעות או טכניקות הכלולים בהערות שאתה שולח לאתר לכל מטרה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה. לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים או שירותים באמצעות מידע כזה.

לחברה אין חובה להגיב לכל הערות. אתה מסכים שהערות שנשלחו על ידך לאתר לא יפרו כל זכות של צד שלישי כלשהו, ​​לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות.

כתבי ויתור

קישורים לאתרים ושירותים של צד שלישי: החברה אינה שולטת בזמינות או בתוכן של אתרי אינטרנט, שירותים או משאבים של צד שלישי כלשהם שאליהם אתר זה עשוי לקשר. דאגות בנוגע לכל שירות, משאב או קישור כזה צריכות להיות מופנות לצד השלישי המסוים. החברה אינה תומכת, מסמיכה או מאמתת אתרים המקשרים לאתר, גם אם נעשה שימוש בלוגו או הסימן של החברה כחלק מהקישור לאתר זה.

תוכן: בעוד שהחברה עושה מאמץ סביר מבחינה מסחרית לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, החברה אינה נותנת אחריות או מצג מכל סוג באשר לדיוק, עדכניות או שלמות של כל מידע או נתונים המוצגים ב- האתר על ידי החברה או כל גורם אחר. החברה אינה נושאת באחריות או מחויבות לשגיאות או השמטות כלשהן בתוכן באתר.

הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה וכל תוכן האתר מסופקים על בסיס “כפי שהם” ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות אחריות על כותרת או אחריות מרומזת של סחירות או להתאמה למטרה מסוימת. אתה מאשר, על ידי השימוש שלך באתר, שהשימוש שלך באתר הוא על אחריותך הבלעדית, שאתה נוטל על עצמך אחריות מלאה לכל העלויות הכרוכות בכל השירות הדרוש לשימושך באתר האינטרנט שלנו. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, מיוחד, עקיף או עונשי (כולל, ללא הגבלה, אובדן רווחים או נתונים) הנובעים מהגישה שלך, או השימוש שלך באתר, גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים כאלה. אתה מסכים במפורש לפצות ולשמור על החברה ללא פגיעה מ/נגד מאף/מכל תביעה, חבות, פסקי דין, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין והוצאות אחרות מכל סוג הנובע משימושך באתר, או קשור לשימושך באתר זה. על אף האמור לעיל, חבות החברה כלפיך לכל סיבה שהיא וללא קשר לצורת הפעולה, תוגבל בכל עת לסכום ששולם, אם בכלל, על ידך לחברה.

החברה אינה מייצגת או מתחייבת כי התוכנה, התוכן או החומרים באתר אינטרנט זה מדויקים, שלמים, אמינים, נוכחיים או נקיים מטעויות או שהאתר נקי מווירוסים או מפגעים אחרים. החברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם לנתונים, לקבצים, לרשת, למערכות מידע, לציוד מחשבים או לרכוש אחר שלך בגלל הגישה שלך, השימוש או הגלישה שלך באתר האינטרנט או ההורדות שלך של כל חומרים, נתונים, טקסט, תמונות, וידאו או אודיו מהאתר, בין אם באמצעות זיהום על ידי וירוס ובין אם בדרך אחרת.

ילדים: החברה מחויבת לספק לך חוויה מקוונת בטוחה באמצעות שימוש במספר מאפייני בטיחות ואמצעי זהירות, כלים וטכנולוגיה. המידע והשירותים הניתנים באתר על ידי החברה, השותפים שלה, נותני החסות והמפרסמים אינם מיועדים לצפייה על ידי ילדים מתחת לגיל 13. החברה שומרת על מדיניות קפדנית הנוגעת למבקרים באתר שלה שהיא יודעת שהם ילדים מתחת לגיל 13. מוצרים הנמכרים על ידי גמזו מיועדים לאספנים מבוגרים של קריסטלים ואבני חן; ילדים צריכים לעבוד רק עם קריסטלים ואבני חן עם השגחת מבוגרים. מדיניות זו כלולה במדיניות הפרטיות שלנו.

סיום התקשרות

הסכם זה תקף אלא אם ועד לסיום התקשרות על ידיך או על ידי החברה. אתה רשאי לסיים התקשרות הסכם זה בכל עת עם מסירת הודעה בכתב לחברה, ובתנאי שלסיום התקשרות כזה לא תהיה כל השפעה על אחריותך כתוצאה מהשימוש שלך באתר ועל כל הסכומים המגיעים לחברה נכון למועד סיום התקשרות כאמור. החברה רשאית גם לסיים התקשרות הסכם זה בכל עת עם מסירת הודעה בכתב אליך, והיא רשאית לעשות זאת באופן מיידי ללא הודעה מוקדמת אם לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה אינך עומד בכל תנאי או הוראה של הסכם זה או מדיניות החברה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, להשעות, להפסיק או להגביל את הגישה שלך לכל היבט של האתר בכל עת שלחברה יש סיבה להאמין שהפרת את התנאים תנאי הסכם זה.

עם סיום התקשרות הסכם זה על ידך או על ידי החברה, עליך להשמיד מיידית את כל החומרים שהורדו או שהושגו בדרך אחרת מאתר זה, כמו גם את כל העותקים של חומרים אלה, בין אם נעשו על פי תנאי הסכם זה ובין אם אחרת.

הוראות כלליות

הפרדה: אם הוראה כלשהי בהסכם זה נקבעת על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, קביעה כזו לא תשפיע על תוקפו או האכיפה של כל חלק או הוראה אחרת בהסכם זה.

ויתור: הוויתור מצד החברה על כל הפרה של הוראה כלשהי בהסכם על ידך לא יתפרש כוויתור על זכויותיה של החברה לגבי הפרה חוזרת של כל הוראה כזו על ידך או ויתור על ההוראה עצמה.

ההסכם כולו: הסכם זה מהווה את כל ההסכם בינך לבין החברה ביחס לנושא זה והוא מחליף את כל ההצעות הקודמות, הן בעל פה והן בכתב, משא ומתן, מצגים, התחייבויות, כתבים וכל שאר התקשורת בינך לבין החברה.

בחירת חוק וסמכות שיפוט: אלא אם צוין אחרת, אתר זה ותכניו מוצגים אך ורק למטרת קידום מוצרים ושירותים הזמינים בישראל.

שינויים: החברה עשויה לשנות מעת לעת את התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש והגישה שלך לאתר שלנו. החברה תפרסם שינויים אלה בהסכם זה. השימוש והגישה שלך לאתר שלנו בעקבות כל שינוי כזה מהווים את הסכמתך לעקוב ולהיות מחויב מבחינה משפטית לתנאים וההגבלות כפי ששונו. החברה רשאית לשנות, להעביר או למחוק חלקים מהאתר, או להוסיף לאתר מעת לעת.

הקצאה: במקרה שהחברה תרצה להקצות או להעביר את המידע האישי שלך וזכויותיה להלן לצד שלישי, אתה מסכים שהחברה רשאית לעשות זאת, בתנאי שצד שלישי זה יסכים לציית לפרטיות והאבטחה הנוכחית של מדיניות החברה.

אנא צרו קשר עמנו

החברה תמיד שמחה להקשיב להערותיך ולענות על שאלותיך. אתה יכול ליצור איתנו קשר על ידי שליחת דוא”ל לכתובת  ayalon.golan@gmail.com

קראתי הסכם זה ואני מסכים לכל ההוראות הכלולות בו